Privacy policy

Privacy verklaring:

Toelichting:
Juwelier Quijo hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante wettelijke voorschriften. Het is mogelijk dat deze privacy verklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op de website van juwelier Quijo.


Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Quijo F&P BVBA (hierna genoemd “Juwelier Quijo”), gevestigd in Breidelstraat 18, 8000 Brugge, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Telefoon: 050 34 10 10

E-mail: info@quijo.be
Ondernemingsnummer: BE 0421.522.408

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
De informatie die u ons meedeelt, kan persoonsgegevens omvatten.

Juwelier Quijo kan volgende persoonlijke identificatiegegevens verzamelen en verwerken:
naam, voornaam, adres, telefoonnummer, bedrijfsnaam en e-mailadres.

Bij een bezoek aan de website van juwelier Quijo worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht.

Wanneer u de website van juwelier Quijo bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.
De gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan juwelier Quijo en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt juwelier Quijo zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.
De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen juwelier Quijo.
We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn.

Doel van de verwerking:
De persoonsgegevens worden opgenomen in een databank met als doel de kwaliteit van onze diensten te verbeteren, commerciële en statistische doeleinden.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?
Juwelier Quijo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Cookies:
Juwelier Quijo gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Juwelier Quijo gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Meer informatie hoe u cookies kan in- of uitschakelen voor:

  1. Firefox
  2. Google Chrome
  3. Safari
  4. Internet Explorer


Meer informatie over de privacy policy van Google:  https://www.google.com/policies/privacy/
Om het gebruik van tracking door Google Analytics uit te zetten voor alle websites, kunt u de volgende pagina bezoeken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@quijo.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en Rijksregisternummer (INSZ) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Juwelier Quijo zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Juwelier Quijo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@quijo.be

Contactgegevens: 


Juwelier Quijo

Breidelstraat 18

8000 Brugge

BE 0421.522.408

T: 050 34 10 10

E: info@quijo.be